Ortodoxní modlitby St. John Warrior

John bojovník modlitbou čtou lidé, kteří nemohou najít klid ve svém srdci. O životě této světice málo informací. Ale to, co je známo, nápadné a budí dojem.

skutečná postava

Historie nám říká, že budoucnost spravedlivý narodil v roce IV století. O původu rodiny a věřícího důkazů je vlevo. Ale vědci se domnívají, že s největší pravděpodobností muž byl slovanský, když sloužil v skythského pokolení bojovníků.

John modlitba bojovníkKnight dobře sloužil v armádě tyrana a nevěřícím Julian apostaty, panování, které tvořily 361-363 let. Císař byl znám jako moudrý filozof. Paralelní zabývá rétorikou. Měl všechny šance, aby se stal dobrým vládcem. Ale pak se začal zajímat o pohanství, který otevřel svou temnou podstatu. Modlitba Martyr John voják pomáhá v boji proti falešné víry. Poté, co tento světec žil v době, kdy kolem něj byly tisíce ateisty. Jeden pomohl slova, jiní - podnikání. Byly tam i ti, kteří si byli vědomi své moci a konvertoval ke křesťanství.

špatně

Julian vyrůstal jako sirotek od dětství. Opakovaně zachránil před smrtí chlapce podivných okolností. Byl obklopen největší mozky té doby. Podílel se na výchově biskupa. Ale mladík tajně obdivoval pohanství. V průběhu politických událostí, on přijal titul císaře. Zatímco plnohodnotným výkon patřil k jiným, Julian skrýt jejich náboženské víry. Ale jakmile se ocitl na trůně, okamžitě se zavázala obnovit tradici národů. Proto křesťanství značně utrpěla. Dvě náboženství proti sobě. Císař používá nekalé metody v boji s vírou v Boha.

John modlitba bojovník

Neoficiálně, v době byly zakázány i modlitbu. St. John bojovník uvědomil svůj osud a snaží se pomáhat lidem co nejvíce. Usadil se, aby sloužil v císařské armádě, a skrze triky dělat dobré skutky.

Renegade History

Velmi zajímavý příběh o tom, jak Julian dostal svou přezdívku. Jednoho dne císař provedena obětovat modlám na území baziliky, která byla určena pro pěší a obchodní konverzace. Místa prošel staré slepé šalvěj. Jeho průvodce byl malý chlapec. Babe starý muž vylíčil všechno, co se stalo se kolem něj. Když dědeček pochopil, že císař ano, pak jsem šel k němu, a nazval ho nevěřící a odpadlík. Při těch slovech guvernér řekl: „Jsi slepý, a tvůj Bůh nedává zpátky vizi.“ Na tento slib moudrý člověk řekl: „Rád bych poděkoval Creator pro slepoty, protože nevidím své hříchy.“ Julian mlčel a pokračoval rituál, ale od té doby posílil jemu přezdívku apostaty.

Video: Holy Martyr John Warrior - 12. srpna Memorial Day.

Mezitím spravedliví vojáci i nadále pomáhat nevinné lidi. Neustále a upřímně recitoval své modlitby. Voják John pomáhal v záležitostech samotného Pána.

dark čas

Na vnější straně světce dnes lze nalézt v obrazech a ikon. Tam, umělci líčil jej jako vysoký, silný muž. Měl černé vlasy, prameny, který spadl na obličej a tmavé vousy. Malované rytíř v brnění s pláštěm. Zvláštní důraz autoři udělat na oblečení, takže historici zjistili, že světec byl jezdecký bojovník.

Video: Modlitba John Kronštadtu

John předstíral, že je bojovník a plnit své úkoly bez zaváhání. Pomohl křesťany v nouzi, a ty, kteří byli zajati vojáky. Dávám vězně jídlo a vodu. Pokud je to možné, varuje lidi před nebezpečím. Často se stává, svatí bratři zachráněn vírou z vězení. Je třeba poznamenat, že modlitba svatého Jana bojovník a dnes pomáhá zajistit, aby nevinný byl propuštěn. V takovém případě, pokud zhřešil člověk, můžete odkazovat na mučedníka s žádostí o pokyn na cestě Božího světla.

modlitba bojovník St. John

Ale byl milosrdný nejen spravedlivým křesťany. Každý, kdo byl v potížích nebo v obtížné situaci, získat pomoc od něj. Laskavost mučedníka nebyla závislá na druhu víry hlásila lidí.

tragický konec

Když se císař dozvěděl o tajném životě křesťanského vojáka, velmi rozzlobený. Vydal rozkaz zatknout muže a uvrženi do vězení. Vězeň hladověl, ponižováni v každém směru, a žádná voda. V těžké době přemýšlel o tom, zda věci trestu. Ten muž byl připraven vzdát se své poslání, ale pomohlo k modlitbě. Voják John měl trpělivost prosit Boha o záchranu, a Stvořitel mu dal největší dar - sílu víry.

Když byl vězeň přivedl do vězení, císař byl v kampani a mohlo by v nepřítomnosti k trestu smrti jmenovat křesťanem. Čekal jsem dlouhou časovou zajetí. Julian však nebylo souzeno setkat s spravedlivý. Ruler zemřel 26.června 363 roků na bojišti. Některé ze současníků monarchy svědčil, že válka, kterou začal, odsouzena k porážce, tyran sám vrhl na nepřátelské kopí. Jiné zdroje řekl, že zemřel v rukou svého pohanského bojovníka, který ho urazil.

John bojovník modlitba od pachatele

V důsledku toho, na základě příkazu nového vládce Jovian, který věřil v Hospodina, všechny náboženské vězni byli propuštěni. Pomohl upřímné modlitby sv Warrior, a nikdy unavený sloužit lidem.

Pokračování dobrých skutků

Po příchodu z vězení, pokračoval ve své svaté poslání. Málo informací zůstane o jeho budoucí existenci. Ale tam je důkaz, že spravedlivý získal proslulost a dobré srdce křesťana. Žil dlouhý život a zemřel u zralého věku. Odkázal ho pohřbít na hřbitově, kde ležel chudé a cizince, kteří milovali svatou.

Video: akafist St. John Kronštadtu, zázrak pracovníka

O mnoho let později, lidé zapomněli, kde je jeho hrob. Pak Christian přišel ve snu ke spravedlivému ženu a řekl jí, kde jeho Neúplatní ostatky. St. těla vykopána a transportován do Konstantinopole chrámu.

Modlitba Martyr John Warrior

John bojovník modlitbou čtou lidé, kteří trpí zneužíváním, ty, které zacházeno nespravedlivě. Obhajuje obránce pravdy a vysvoboď nás z ponížení.

Slova spravedlivých

Viz světce může být těmito slovy: „dobrý a silný bojovník John brankář urazil, Assistant nehodu! Slyší naše modlitby, protože jsi zvolil Hospodin, tvůj cestu spravedlnosti, a vaše akce se hojí. Potěšil náš smutek, odnést smutek, změnit bolest zoufalství ke štěstí. Posílení našeho ducha a dát víru, jak jste přidali sílu Všemohoucí. Zavřete tělo a naše srdce z viditelného a skrytého nepřítele. Poslat mu porozumět špatných akcí a zlých úmyslů. Požádat o slave (název) Stvořitele. Nechť pošle požehnání neviditelné světlo svého slunce osvětluje cestu. Boha, jeho Syna Ježíše a Ducha Svatého chválíme. Amen. "

Text je nejlépe číst s čistou myslí a lehčím srdcem. Modlitba svatého Jana bojovník pachatele není určeno k potrestat nepřítele. Jeho účel - chránit nás před kritiky a osvobodit duše od zlosti, která brání žít křesťanský život.

obránce spravedlnosti

Zvláště ctěný mučedníka v Rusku a na Ukrajině. Je v chrámech těchto států obsahují většinu svatých ikon. Často líčen s pouhými třemi věcmi, které se staly charakteristické logo bojovník. V ruce drží kříž jako znamení, že jeho víra prošla všechny druhy zkoušek, neporušil pod tlakem nepřítele. Christian také drží meč nebo kopí, symbolizující sílu, která dala Martyr Všemohoucí, který bojoval s falší a nespravedlností. Třetí prvek - štít. To znamená, že Bůh vzal spravedlivého pod svá křídla a chrání jej před zlem.

Také cvičil modlitbu sv válečníka o navrácení ukradené zlodějem. Pokud je vaše touha pochází ze srdce, pak se člověk vrátí vše, co vzal. V opačném případě, že postižený v blízké budoucnosti čeká na velký úspěch.

John bojovník modlitba za návrat ukradené zlodějemKaždý, kdo upřímně prosit o pomoc, dostat všechny - kříž, meč a štít. Proto bude víra projít životem, dobýt zlé, a ne se bát nepřátel - jak těch venku a ty uvnitř nás.

Sdílet na sociálních sítích:

Podobné
Modlitba John Sochava obchod a obchodní úspěchModlitba John Sochava obchod a obchodní úspěch
Barbara: chrámy a ikony, pojmenované v její ctiBarbara: chrámy a ikony, pojmenované v její cti
Modlitba pro štěstí a peníze - aby vám pomohl?Modlitba pro štěstí a peníze - aby vám pomohl?
Existují ortodoxní modlitby z zlým okem a zkažení?Existují ortodoxní modlitby z zlým okem a zkažení?
Modlitby na obchod, tradice ruských obchodníkůModlitby na obchod, tradice ruských obchodníků
Tři ruce - symbol, který léčíTři ruce - symbol, který léčí
Jaký svátek 1. listopadu? Život JanaJaký svátek 1. listopadu? Život Jana
Má modlitbu z alkoholismu svého manžela?Má modlitbu z alkoholismu svého manžela?
Když Max slaví svátek?Když Max slaví svátek?
Skvělý léčitel Panteleimon a jeho životSkvělý léčitel Panteleimon a jeho život
» » » Ortodoxní modlitby St. John Warrior

© 2011—2018 che.wikienx.ru