Absolution a Islam. Sins v islámu

Každá víra ve vlastních krásných a respektované, ale všechny minulé hříchy a přestupky pouze Islam odpouští. Sins v islámu jsou v bývalé život, jako když člověk bere víru, vzdá první. Na toto téma dokonce mají přísloví o příchodu víry v člověka jménem Amr. On chtěl být očištěna od minulých hříchů, ale Prorok Muhammad ujistil, že proselytizing maže tmavé skvrny biografii. Je třeba říci, že oddaný muslim nese dvojnásobnou odpovědnost za své činy.

Video: Bůh odpouští hříchy z jednoho pátku do druhého.

hříchy v islámu Islám

A řekl, že prorok ...

Velký pán je milosrdný a povzbudit lidi k jejich dobré skutky. Prorok Muhammad řekl, že ani spravedlivý záměr považovat za výhodu. Ale špatný nápad zanechat stopy na osobu. Pokud se člověk dopouští zlo, a pokání z toho, může Pán odpustí. V islámu hříchů a zákazů více než u jiných vyznání. Možná je to způsobeno tím, že víra sama o sobě je velmi mladý a jako teenager - je odlišný maximalism a prudkost. Pán přísně potrestáni za cizoložství, hazardní hry, jíst zakázané potraviny, alkoholické úlitby a navštívit domy hýření. Dlouhé zbožní muslimové platit pro komunikaci s Bohem a Namaz pětkrát denně. Společenství s Bohem musí probíhat po provedení celého rituálu. Tak, Muslim musí být čisté psychicky i fyzicky. Existují dokonce i celá řada zákazů pro modlitby. Ženy během menstruace mohou být osvobozeny od modlitby. ale také nemůže dotknout svatou knihu (Korán) v tomto okamžiku. Mimochodem, nemůžete číst Korán na záchodě. Je nutné si umýt ruce, než si vzít svatou knihu. Pečlivá a přísná náboženství, jako je islám.

Vztahy v islámu

Sins v islámu

Pokusíte-li se přidělit celkový počet bude, že se uvolní asi 76 hrozné hříchy. Co jsou zač? První hřích není zabití člověka, a dává partnerům k Alláhovi, který nemá obdoby. Tato takzvaná modlářství, nebo "ulejvák", Mnoho lidí věří, že tento hřích není vystaven, protože nemají udržovat dům totemy. Ve skutečnosti hříšníci jsou ti, kteří věnují svůj život někoho jiného než Boha, který se snaží potěšit ostatní, se připojí nějakou ideologii. Je to hřích, požádat o pomoc a ochranu před mrtvých, čímž je připojení k Alláhovi. slovo "ulejvák" překládá jako "zprostředkování", Tedy vytvoření třetí strany mezi člověkem a Alláhem. To je nejvíce těžký hřích, který není odpuštěno, protože hlavní princip Koránu, že neexistuje žádný jiný bůh ale Alláh. Hlavní hříchy v islámu není jen modlářství a vraždy, ale také čarodějnictví, zanedbávání Namaz a vyhýbání se placení zakat. Předpokládá se, že poslední dvě opatření jsou dobrovolné, ale oni by měli dělat každý muslim, pokud neexistuje žádný přesvědčivý důvod pro odchylky. Tedy modlitba je umožněno odložit na těhotné ženy, nemocné lidi. Ale placení zakat - povinný roční daň ve prospěch těch, kteří to potřebují. V praxi se jedná o projev charity, laskavost a velkorysost. Bitter a trest bolestný za ty, kteří se vyhnul placení zakat.

hazardní hry

Po pěti pilířů

Neposlušnost stojí spolu s lichvou v seznamu hříchů, protože ve skutečnosti jedná o jedinou myšlenku vlastního eminence nad ostatními. Úcta k starším nezbytné pro rozvoj a dobrého člověka. Rodiny nemají zvyšovat hlas, ne skandály. Muslimové nejsou uchylovat k pokorným "pomoci" nadávky. Nejčastěji se hlava rodiny - muž, a jeho slovo - zákon o ostatní členy rodiny. Ale tento člověk má více povinností k jejich domácnosti. Nemůže křičet na své ženě zasáhl, nebo dokonce odmítnout vykonávat manželský dluh. Rozvod v islámu je to možné, ale pouze tehdy, pokud existují dostatečné podmínky.

Rozvod v islámu

Rozpad rodiny

Bůh žehná vytvoření nové rodiny, ale připouští možnost konfliktů uvnitř buňky společnosti. Pokud neexistuje alternativa, je možné rozvod. V islámu, nyní vše půjde o více nedávné úrovni, než tomu bylo dříve, když člověk stačil vykřiknout třikrát o jeho touze rozvést se svou ženou. Manželé mohou nyní "zapomenout" tohoto rozhodnutí, a místo toho jít na kulturní a rozvodu. Manželka tedy obdrží plnou podporu, mohou opustit všechny dary svého manžela, ale děti se budou muset rozloučit, protože podle právních předpisů, které jsou stále považovány za jeden z manželů a rodina i nadále žít s ním. Nicméně, nyní lidé mohou dělat ústupky a aby návštěvy bývalé manželce potomků. Jaké jsou hlavní příčiny rozvodu? Vztahy v islámu může být Porush od cizoložství, ale pouze v případě, že je dokázaný fakt. V opačném případě lidé, kteří deklarované takovou možnost by hříšníka, který pomlouval dobrého jména žen a mužů. Přinášejí falešné přísahy přísně potrestáni svatou knihu. Rozvod v islámu může být zrušena třikrát, ale potřetí - poslední, a když svershon, muž a žena spolu už nemůže. Bůh dává možnost sloučení rodiny, ale zároveň klade meze a že rozvod není stalo zvykem, aby tento problém vyřešit.

Video: Nejdokonalejší modlitba za odpuštění hříchů

rodina

To vše poskytuje náboženství, jako je islám. Sins v islámu se může dopustit jen jednou osobou, ale také pár. Například pozemky pronikání sirotci. V případě, že pár se dítě v domě, je povinen milovat ho za svůj domov, a podělit se s nimi se všemi, bez nároku na své věci. Bez pádného důvodu, že je považován za hříšný vynechání půstu v ramadánu a pokrytí takového chování v jejich domově. Je možné přiřadit ke slovům proroků, aby oklamal, aroganci a hrdost. Těžký hřích jsou následující: homosexualita, krádeže, sebevražda a zpustlý chování žen v rodině. Nemůžete vařit jídlo vepřové maso s krví či mršiny. Islámské zákony odsoudili pokrytectví, neopodstatněné zvyšování daní, zrady a dokonce neopatrnost s ohledem na moč a výkaly!

Video: Bůh odpouští všechny hříchy

ať už muslimy

V každodenním životě

Spravedlivý jsou považovány za chráněnou skupinu, a způsobení škody na nich je těžký hřích. To zabraňuje příliš emocionální chování na pohřbu islámu. Sins v islámu patří hlasitý nářek nad mrtvým, pomlouvání o něm a jeho rodu, negativních proroctví, spory a skandály, stejně jako popudliví zmínku o Bohu a jeho přesvědčení o smrti milovaného člověka.

Konverzace nemůže být zakázáno požadovat, urazit jiné národnosti a náboženství, obětovat zvířata pro Alláha, ztrácet naději na Pánovu pomoc, být nevděčný a tajně vydobytí tajemství jiných lidí.

Pokud se v rodině existuje au-pair, nelze omezit jejich jídlo a vodu, hrozí zbraň porazit a ponížit.

V případě, že farma má zvířata, je hříšný, aby na své značky.

Každý člověk potřebuje zábavu a atributy krásné života, ale svět islámu nedovoluje nosit paruky a dělat tetování. Také nelze přijímat potravu z drahých plavidel, nosí dlouhé šaty na významu, a muži a nenosili hedvábí, červený hadr a zlaté ozdoby. Na začátek ho, že je třeba říci, že hřích je považován za návštěvu školy, kde je hazard, stejně jako v pátek modlitby v samotě.

Klasifikace a vykoupení

Hypoteticky lze rozdělit hříchy v islámu na duchovní a fyzické.

Dřívější vztahuje uvedený Širk a nedůvěra (nedůvěra) nifak (pokrytectví) a Riddu (ustupovat). Tělesné hříchy mnohem víc, a oni jsou sedm těla člověka. Oči - hlavní zbraní krásné poloviny, a, bohužel, oni provokovat hříchy Ženy v islámu. Dámy by se skrýt všechny její tělo z vášnivé pohledy, sklopil oči k podlaze, není vidět hanebné částí těla člověka. Jako hříšné výrazem pohrdání a nakouknutí do někoho doma. Sins uší, mimochodem, je také znepokojen z větší části ženy - těch, kteří chtěli mluvit o někom, poslouchat zakázané hudby a rozhovory jiných lidí. zproštění

Vrátí k Bohu,

Člověk je hříšný, a Bůh je odpouštějící ze svých hříchů. Klíčem bude islámská víra. Jak vykoupit hříchy? Věří a činí pokání! Upřímné pokání - Taub - návrat k Bohu, vykonávat svou vůli a odmítnutí zákazů. Když pokání je pravda, tam je odmítnutí hříchu ze strachu z Pána, a ohavnost hříchu. Nejvyššímu spokojenosti tendenci ke každému, a mnoho z nich se hledají způsoby, jak spravedlivé. Boží posel poukazuje na silnicích a cestách, které vedou k odpuštění. Upřímná lítost očišťuje lidskou duši a vede k osvícení. Absolution lze dosáhnout praním se dopustil určitým způsobem. Po povinných modliteb za zmínku Alláha. Prorok řekl, že ten, kdo na konci každé modlitbě nabídne 33 krát slávu Boží, a na konci říká hlavní myšlenku koránu, jsou odpuštěny všechny hříchy, a to i v případě, že jsou jako mořské pěny.

Video: Po shlédnutí tohoto videa už nikdy nepřiblíží k cizoložství (Zina) InshaAllah

Z fyzického komponentu

Společníci Alláh řekl, že rozhřešení je možné s plnou umývání a dlouhé cestě do mešity, tam muset udělat jednu modlitbu za druhou. Pro mnohé bude měsíčně vykoupení půstu v ramadánu. Soulad se všemi pilíři v tomto období, s vírou a nadějí na Boží milosti znamená úplné odpuštění hříchů. V noci z předurčení člověka může stát v modlitbě, a tak odčinit hříšný život doposud. Víra se testuje odolnost, a proto, že stokrát muset pronést slova modlitby a věci k Alláhova posla. Bezprostředně po špatné skutky se zdálo docela dobré odstranění následků špatných skutků. Po konverzi, můžete odčinit své hříchy veřejnou odpuštění. Nejtěžší, ale obyčejný způsob, jak vykoupení prostřednictvím pouti. Velká pouť do svatého města Mekky, většinou brát lidi ve věku. V procesu nelze použít sprostá slova, hřích, a že je třeba vrátit se domů v podobě, v jaké byl v den odjezdu. Člověk musí dělat páteční modlitby, která pomáhá odčinit hříchy týdne. Jen vážné hříchy vyžadují zvláštní opatření. Můžeme muslimové očistil svou duši od závažnosti hříchu tím, že omezí sebe k radosti života? Například poštou? Ano, tam je takový postup. Například příspěvek na den Arafata, o kterém Alláhův posel řekl, že půst je vykoupení hříchů, minulost a budoucnost v současnosti. Post ať hříchy uplynulého roku v den Ashura.

Video: odpuštění hříchů pro nemoc postihla muže, jestliže prokáže, trpělivost Ruslan Abu Ibrahim

Svět islámu

život dnes

Přilnout k tradicím víře snadnější muslimů ve věku, ale mladí lidé jsou velmi citliví na všechny svody modernity. Můžeme Muslims "sedět" Internet? Chcete-li jít na ples? Pít koktejly (i mléko)? Nebo se dívat na televizi? Mnoho starších vám řekne, že všechny tyto drobné radosti zakázány jako zkorumpovanou duši, provokuje blízkost k hříchu. Ale náboženství - je to na celý život, a jak stavět sami v souladu s závažnosti tohoto systému?

TV je nyní povolena v mnoha muslimských rodin, ale jen na pár hodin denně a s přísným dohledem rodičů. Dítě musí přijít do ovzduší, věnovat čas na fyzické cvičení a modlitby. Stejná situace s internetem - v případě, že dítě navštěvuje veřejné školy, je obtížné kontrolovat jeho vzdálenost od world wide web, ale také na výkon může mít vliv na nemožnost koupit knihu, která je na webu.

Bůh touží po radosti každé ze svých následovníků a protože koberce způsob jeho dobrá, slibují osvícení. Nedovolte, aby všechny Boží na dosah ruky, a tak chrání proti mnoha pokušením. Dovoleno jíst chutné jídlo, ale hlavně přirozený a užitečný. Alláh se odkazuje příznivě na tělesný vývoj, ale v pohodlných a zcela soukromé obleky. Mnoho ustanovení postavení islámu a jsou dobře známy pouze s věkem, jak bylo zjištěno u Asociace problému. Ano, pak si můžete uvědomit, že půst je sledován kvůli Bohu, být odměněn za jejich zbožnosti a víry. Den slavnostní legrace být nejen fyzické potěšení z vlastního těla, ale i harmonie duše. To musí začínat a končit modlitbou, stejně jako v jiné dny, aby přežil rozsudek minulém čase a stáhnout se do hlavních ustanovení.

Muslim by měl mít Boha ve svém srdci, aby se vždy zůstat ve zvednuté poloze ducha, ten spravedlivý způsob, jak jít. Dokonce i v případě, že cesta je trnitá, muslimský neztrácí víru v Boha, když ho nemá vinu za své potíže, ale jen se ptá poradenství a pomoc s cílem ochrany proti chybě v jeho vlnící se cestičkou. Bůh je moudrý a pošle štěstí a smutek ve stejném poměru k lidské zkušenosti, a ne kazí ho. Žádné skutečné favority štěstí, a všechny příběhy jsou psány na dlouhou dobu, takže lidé nemohou jít proti svému osudu. V každém případě, všechno se děje v souladu s Božím slovem. Oddaný muslim prochází životem s neustálou podporu - naši víru. Ztratit - ztratit sami, a to se rovná smrti a zkázy.

Může oddaný muslim vést moderní život, a ne k získání v něčem jiná náboženství? Ano, je to možné, ale pozice islámu dělat nějaké úpravy. Žádné rozdíly mezi pohlavími v náboženství k Bohu. All dostávat stejný plat a trest za činy. Mělo by být žádný strach z Boha a skrze modlitbu můžeme mluvit s ním. Neexistují žádné jasné pokyny pro ženy nosit šátek na hlavě. Bůh doporučuje, aby zakryl hlavu, aby držel ženské krásy, ale nejsou nuceni. Ženská krása můžete zdůraznit tím, plicní tkáni, ozdoby a kaskadérské make-up.

arabské ženy plynulá tance a proto mají dobrou postavu s tekoucí linek. Jsou snadno k ohřevu zájmu svého vlastního manžela. Kteří mohou pracovat nejen muslimy, ale i muslimové, ale je vhodné zvolit povolání slušná a neznamenají, častý kontakt s lidmi. Můžete se modlit v mešitě, a doma, ale minul modlitby (např, ve škole) může být podáván ve vhodnou dobu. Allah - nejlepší posluchač, a všechny problémy je lepší platit na to, protože nemůžete vinit nikoho, nebo si stěžují na jeho osudu jinou osobu. Oddaný muslim je bez pokušení a vidí svůj cíl v životě. Nemá ztrácet čas v barech a není otrávit svou tělesného tuku maso. Arabské páry mohou zúčastnit gala večery, chodit do hotelu, a dokonce někdy jít na místo, kde prodávají alkohol, ale v každém případě, že zůstanou věrni Alláhovi ve svém srdci.

Sdílet na sociálních sítích:

Podobné
Význam muslimských modlitebVýznam muslimských modliteb
Historie proroka Mohameda. Klíčová data a události života, krátký životopisHistorie proroka Mohameda. Klíčová data a události života, krátký životopis
Proroci islámuProroci islámu
Přezdívky - je krásný islámská svatební obřadPřezdívky - je krásný islámská svatební obřad
Islam: Vznik a vývoj světové náboženstvíIslam: Vznik a vývoj světové náboženství
Co je džihád a jak se liší od terorismuCo je džihád a jak se liší od terorismu
Jaký je nejmladší náboženství? Nejmladší světové náboženstvíJaký je nejmladší náboženství? Nejmladší světové náboženství
Výčet hříchů k doznání: kát kolemVýčet hříchů k doznání: kát kolem
Jaké jsou hříchy v pravoslaví?Jaké jsou hříchy v pravoslaví?
Proč Islám se stal světovým náboženstvím. Povaha a historie výskytuProč Islám se stal světovým náboženstvím. Povaha a historie výskytu
» » » Absolution a Islam. Sins v islámu

© 2011—2018 che.wikienx.ru